Присъединяване към Алианса „Градове – сигурни пристанища“

15 February 2021
Присъединяване към Алианса „Градове – сигурни пристанища“

Присъединяване към Алианса „Градове – сигурни пристанища“

 

Алиансът „Градове – сигурни пристанища“ беше основан на 14 юни 2019 г. в рамките на конгреса „Сигурни пристанища“, организиран от инициативата „Мост над морето“. При основаването му се включиха 12 общини, а още една 13-а община се присъедини по време на конгреса на Алианса. По време на проявата градовете отново призоваха федералното правителство и по-специално федералния министър на вътрешните работи да дадат възможно най-скоро своето съгласие на изразилите готовност общини да приемат спасени в морето лица, търсещи закрила. Общата основа на Алианса е Декларацията от Потсдам от 3 юни 2019 г. Представители на Алианса „Градове – сигурни пристанища“ призовават други общини да се присъединят към него.

 

Предложение за решение

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Член 1 от Всеобщата декларация за правата на човека

„Градовете – сигурни пристанища“ считат приемането на спасени в морето хора за хуманитарен дълг. Липсата на споразумение относно европейски механизъм за разпределение е срам за Европа. Основните потърпевши от тази блокада са бежанци, които биват настанявани в лагери при унизителни условия. Нашите градове трябва да бъдат убежища за хората, търсещи помощ, защита и надежда.

С оглед на хуманитарния ни дълг искаме чрез нашите действия да дадем съвместен израз на една солидарна Европа. Вече има много градове в цяла Европа, които са готови да приемат бежанци.

Общинският съвет реши:

  1. Град Х поема отговорност да помага на хората, които са напуснали родината си заради война, преследване или други извънредни обстоятелства, и търсят убежище в Европейския съюз.
  2. Подобно на много други градове град Х подкрепя германската инициатива „Seebrücke – schafft sichere Häfen!“ (Мост над морето — създайте сигурни пристанища!) и се обявява за „сигурно пристанище“.
  3. Град Х се присъединява към призива на „Градове – сигурни пристанища“ и се ангажира чрез интензивни политически усилия да гарантира третиране, което зачита достойнството и правата на всички, които търсят закрила, на гръцките острови, в Средиземно море, на европейските граници и европейските центрове за приемане на бежанци.
  4. Град Х подкрепя използването на общински структури за прием като допълнителна възможност да се предостави убежище на търсещите закрила по външните граници на Европа.

 

„Градовете – сигурни пристанища“ трябва да бъдат символ на интеграцията в съвременното общество в триъгълника на демокрацията, принципите на правовата държава и динамичната култура на откритост и толерантност към света.

 

Ако вашият град иска да се присъедини към алианса и да подпише решението, моля, свържете се с pes-goup@cor.europa.eu​. 

Top