Προσχώρηση στη Συμμαχία «Πόλεις ασφαλή καταφύγια»

15 February 2021
Προσχώρηση στη Συμμαχία «Πόλεις ασφαλή καταφύγια»

Προσχώρηση στη Συμμαχία «Πόλεις ασφαλή καταφύγια»

 

 

Η Συμμαχία «Städte Sicherer Häfen» (Πόλεις ασφαλή καταφύγια) συστάθηκε στις 14 Ιουνίου 2019 στο πλαίσιο του συνεδρίου για τους Ασφαλείς λιμένες, το οποίο διοργανώθηκε από την πρωτοβουλία Seebrücke (Θαλάσσιες γέφυρες). Η Συμμαχία συστάθηκε από 12 δήμους, ενώ ένας 13ος προσχώρησε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πόλεις κάλεσαν εκ νέου την Γερμανική κυβέρνηση, και ιδίως τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών, να υποσχεθούν το συντομότερο δυνατό ότι οι δήμοι που προτίθενται να υποδεχθούν ναυαγούς που αιτούνται προστασίας, θα είναι πράγματι σε θέση να το κάνουν. Η κοινή βάση της Συμμαχίας είναι η Δήλωση του Πότσνταμ της 3ης Ιουνίου 2019. Οι εκπρόσωποι της Συμμαχίας «Πόλεις ασφαλή καταφύγια» καλούν και άλλους δήμους να προσχωρήσουν σε αυτήν. 

 

Πρόταση απόφασης

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Οι «πόλεις ασφαλή καταφύγια» θεωρούν την υποδοχή ανθρώπων που διασώζονται στη θάλασσα ως ανθρωπιστική υποχρέωση. Η έλλειψη συμφωνίας για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό κατανομής αποτελεί όνειδος για την Ευρώπη. Τα θύματα αυτού του αποκλεισμού είναι πρόσφυγες που στεγάζονται σε καταυλισμούς υπό απάνθρωπες συνθήκες. Οι πόλεις μας θα πρέπει να αποτελούν καταφύγιο για άτομα που αναζητούν βοήθεια, προστασία και ελπίδα.

Έχοντας επίγνωση της ανθρωπιστικής μας δέσμευσης, επιδιώκουμε μέσω της δράσης μας να εκφράσουμε από κοινού μια Ευρώπη αλληλεγγύης. Ήδη, σε ολόκληρη την Ευρώπη πολλές πόλεις επιθυμούν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει:

  1. Η πόλη X δεσμεύεται να βοηθήσει ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω πολέμου, διώξεων ή άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αναζητούν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  2. Η πόλη Χ, όπως και πολλές άλλες πόλεις, υποστηρίζει τη γερμανική πρωτοβουλία «Seebrücke – schafft sichere Häfen!» (Θαλάσσιες γέφυρες - Δημιουργήστε ασφαλή καταφύγια») και ανακηρύσσεται «ασφαλές καταφύγιο».
  3. Η πόλη Χ υποστηρίζει την έκκληση της συμμαχίας «Πόλεις ασφαλή καταφύγια» και την ανάληψη έντονων πολιτικών δράσεων με σκοπό την ανθρώπινη και ανθρωπιστική μεταχείριση όλων των αιτούντων προστασία στα ελληνικά νησιά, στη Μεσόγειο, στα ευρωπαϊκά σύνορα και στις εγκαταστάσεις υποδοχής.
  4. Η πόλη X υποστηρίζει την αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων υποδοχής ως έναν πρόσθετο τρόπο που θα διευκολύνει τους αιτούντες άσυλο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

 

Οι «πόλεις ασφαλή καταφύγια» θα πρέπει να συμβολίζουν ότι η ενσωμάτωση σε μια σύγχρονη κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μέσω του τρίπτυχου της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και μιας δυναμικής νοοτροπίας ανοίγματος στον κόσμο και ανεκτικότητας.

 

Εάν η πόλη σας θέλει να συμμετάσχει στη συμμαχία και να υπογράψει την απόφαση, επικοινωνήστε με το pes-goup@cor.europa.eu.

Top