Przystąpienie do sojuszu „Miasta bezpiecznych portów”

15 February 2021
Przystąpienie do sojuszu „Miasta bezpiecznych portów”

Przystąpienie do sojuszu „Miasta bezpiecznych portów”

 

 

Sojusz „Miasta bezpiecznych portów” został utworzony 14 czerwca 2019 r. jako część Kongresu Bezpiecznych Portów zorganizowanego w ramach niemieckiej inicjatywy „Seebrücke – Twórzmy bezpieczne porty!”. Sojusz założyło 12 gmin, do których jeszcze podczas kongresu dołączyła trzynasta. Podczas tego wydarzenia miasta ponownie zaapelowały do rządu federalnego Niemiec, a w szczególności do federalnego ministra spraw wewnętrznych, o jak najszybsze zapewnienie, że gminy i samorządy gotowe przyjąć uchodźców uratowanych na morzu, rzeczywiście będą mogły ich przyjąć. Wspólną podstawą sojuszu jest deklaracja poczdamska z 3 czerwca 2019 r. Przedstawiciele Sojuszu „Miasta bezpiecznych portów” zachęcają inne gminy do przyłączenia się do tej inicjatywy. 

 

Wniosek dotyczący decyzji

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych
w duchu braterstwa.

(Artykuł 1 Powszechnej deklaracji praw człowieka)

„Miasta bezpiecznych portów” postrzegają przyjmowanie osób uratowanych na morzu za obowiązek humanitarny. Brak porozumienia w sprawie europejskiego mechanizmu relokacji imigrantów to hańba dla Europy. Ofiarami tej blokady są uchodźcy, którzy w nieludzkich warunkach koczują w obozach. Nasze miasta powinny być miejscem schronienia dla tych, którzy szukają pomocy, ochrony i nadziei.

Pamiętając o tym humanitarnym zobowiązaniu, chcemy poprzez nasze działania razem dać wyraz solidarnej Europie. Już teraz wiele miast w całej Europie jest gotowych przyjąć uchodźców.

Rada gminy postanawia:

  1. Miasto X zobowiązuje się do udzielania pomocy ludziom, którzy opuścili swoje domy z powodu wojny, prześladowań lub innych sytuacji kryzysowych i szukają schronienia w Unii Europejskiej.
  2. Miasto X, jak wiele innych miast, popiera niemiecką inicjatywę „Seebrücke – Twórzmy bezpieczne porty!” i ogłasza się bezpieczną przystanią.
  3. Miasto X przyłącza się do apelu „Miast bezpiecznych portów” o intensywne działania polityczne zmierzające do tego, by wszystkie osoby szukające pomocy na wyspach greckich, Morzu Śródziemnym, na granicach europejskich i w ośrodkach recepcyjnych były traktowane humanitarnie i zgodnie z prawami człowieka.
  4. Miasto X popiera wykorzystanie gotowości na poziomie lokalnym do przyjmowania osób ubiegających się o ochronę jako kolejnego sposobu na umożliwienie tym osobom azylu na zewnętrznych granicach Europy.

 

„Miasta bezpiecznych portów” powinny być symbolem integracji w nowoczesnym społeczeństwie opartym na trzech filarach – demokracji, praworządności i dynamicznej kulturze tolerancji i otwartości wobec świata.

 

Jeśli Twoje miasto chce przystąpić do sojuszu i podpisać decyzję, skontaktuj się z pes-goup@cor.europa.eu.

Top