Pievienošanās “Drošu ostu pilsētu” aliansei

15 February 2021
Pievienošanās “Drošu ostu pilsētu” aliansei

Pievienošanās “Drošu ostu pilsētu” aliansei

 

 

Alianse “Drošu ostu pilsētas” tika nodibināta 2019. gada 14. jūnijā kongresā “Drošas ostas”, kas tika organizēts saistībā ar iniciatīvu “Jūras tilts”. Dibināšanā piedalījās 12 pašvaldības, un kongresa laikā koalīcijai pievienojās 13 pašvaldība. Pasākumā pilsētas vēlreiz aicināja federālo valdību un jo īpaši federālo iekšlietu ministru pēc iespējas drīzāk sniegt piekrišanu tām vietējām kopienām un pašvaldībām, kuras izrāda gatavību uzņemt personas, kas jūrā izglābtas no briesmām un meklē aizsardzību. Alianses kopīgais pamats ir 2019. gada 3. jūnija Potsdamas deklarācija. Alianses “Drošu ostu pilsētas” pārstāvji aicina citas pašvaldības tai pievienoties. 

 

Lēmuma priekšlikums

Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Viņiem ir saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā.

(Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 1. pants)

“Drošu ostu pilsētas” uzskata, ka jūrā izglābto cilvēku uzņemšana ir humāns pienākums. Nespēja panākt vienošanos par Eiropas sadales mehānismu dara kaunu Eiropai. Šā strupceļa upuri ir bēgļi, kas izmitināti nometnēs cilvēka necienīgos apstākļos. Mūsu pilsētām vajadzētu būt patvēruma vietām cilvēkiem, kas meklē palīdzību, aizsardzību un cerību.

Apzinoties savas humānās saistības, ar savu rīcību vēlamies kopīgi radīt solidāras Eiropas izpausmi. Eiropā jau ir daudz pilsētu, kas ir gatavas uzņemt bēgļus.

Pašvaldības padome nolemj:

  1. X pilsēta apņemas palīdzēt cilvēkiem, kas kara, vajāšanas vai citu ārkārtas apstākļu dēļ ir atstājuši dzimteni un meklē patvērumu Eiropas Savienībā.
  2. X pilsēta, tāpat kā daudzas citas pilsētas, atbalsta Vācijas iniciatīvu “Seebrücke – schafft sichere Häfen!” (“Tilts jūrā – radiet drošas ostas!”) un pasludina sevi par drošu ostu.
  3. X pilsēta pievienojas “Drošu ostu pilsētu” aicinājumam un apņemas ar intensīvu politisko darbu veicināt cilvēka cieņu un cilvēktiesības respektējošu attieksmi pret visiem, kas meklē aizsardzību Grieķijas salās, Vidusjūras reģionā, pie Eiropas robežām un Eiropas uzņemšanas centros.
  4. X pilsēta uzskata, ka jāizmanto pašvaldību gatavība uzņemt bēgļus, kas ir vēl viena iespēja dot patvērumu tiem, kas meklē aizsardzību pie Eiropas ārējām robežām.

 

“Drošu ostu pilsētām” jākalpo par simbolu tam, ka integrācija mūsdienīgā sabiedrībā var izdoties, mijiedarbojoties demokrātijai, tiesiskumam un dinamiskai kultūrai, kurai raksturīga atvērtība pret pasauli un iecietība.

 

Ja jūsu pilsēta vēlas pievienoties aliansei un parakstīt lēmumu, lūdzu, sazinieties ar pes-goup@cor.europa.eu.

Top