Csatlakozás a „Biztonságos kikötők városai” szövetséghez

15 February 2021
Csatlakozás a „Biztonságos kikötők városai” szövetséghez

Csatlakozás a „Biztonságos kikötők városai” szövetséghez

 

 

A „Biztonságos kikötők városai” szövetséget 2019. június 14-én hozták létre a „Tengeri híd” kezdeményezés keretében rendezett „Biztonságos kikötők” című kongresszuson. 12 település vett részt a szövetség alapításában, amelyhez a kongresszus alatt még egy tizenharmadik település is csatlakozott. A rendezvény során a városok ismételten azt kérték a szövetségi kormánytól és elsősorban a szövetségi belügyminisztertől, hogy a lehető leghamarabb tegyen ígéretet arra, hogy azok az önkormányzatok és települések, amelyek hajlandók tengerből kimentett, védelmet kereső személyek befogadására, ezt meg is tehessék. A szövetség közös alapját a 2019. június 3-i potsdami nyilatkozat képezi. A „Biztonságos kikötők városai” szövetség képviselői más településeket is arra hívnak fel, hogy csatlakozzanak a szövetséghez. 

 

Határozati javaslat

Minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

(Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikke)

A „Biztonságos kikötők városai” humanitárius kötelezettségnek tekintik a tengerből kimentett személyek befogadását. Az európai elosztási mechanizmusról szóló megállapodás hiánya szégyen Európa számára. A megállapodás blokkolásának áldozatai olyan menekültek, akiket embertelen körülmények között táborokban helyeznek el. Városainknak menedéket kell kínálniuk azoknak, akik segítséget, védelmet és reményt keresnek.

Humanitárius kötelezettségeinkre tekintettel európai szolidaritásunkat szeretnénk közösen kifejezésre juttatni fellépésünk révén. Európa-szerte már számos város kész arra, hogy menekülteket fogadjon be.

A képviselő-testület a következőképpen határoz:

  1. X város felelősséget vállal aziránt, hogy segítséget nyújtson azoknak az embereknek, akik háború, üldöztetés vagy egyéb vészhelyzetek miatt elhagyták otthonukat, és menedéket keresnek az Európai Unióban.
  2. X városa számos más városhoz hasonlóan támogatja a németországi „Seebrücke – schafft sichere Häfen!” [Tengeri híd – teremtsetek biztonságos kikötőket!] elnevezésű kezdeményezést, és „biztonságos kikötőnek” nyilvánítja magát.
  3. X városa támogatja a „Biztonságos kikötők városai” felhívását, hogy intenzív politikai erőfeszítések révén előmozdítsák a görög szigeteken, a Földközi-tengeren, az európai határokon és a befogadó létesítményekben védelmet keresőkkel szembeni humánus és az emberi jogokat tiszteletben tartó bánásmódot.
  4. X városa támogatja a közösségi alapú befogadókészség mint olyan további lehetőség alkalmazását, amely menedékjogot biztosíthat az Európa külső határairól érkező védelmet kereső személyek számára.

 

A „Biztonságos kikötők városai” kezdeményezés annak szimbóluma kell, hogy legyen, hogy a demokrácia, a jogállamiság, valamint a világgal szembeni nyitottság és tolerancia virágzó kultúrájának hármas egységében az integráció modern társadalmunkban sikeres lehet.

 

Ha városa csatlakozni akar a szövetséghez és aláírja a döntést, vegye fel a kapcsolatot a pes-goup@cor.europa.eu címen.

Top