Anslutning till alliansen ”Städte Sicherer Häfen” (nedan kallad ”Städer som säkra hamnar”)

15 February 2021
Anslutning till alliansen ”Städte Sicherer Häfen” (nedan kallad ”Städer som säkra hamnar”)

Anslutning till alliansen ”Städte Sicherer Häfen” (nedan kallad ”Städer som säkra hamnar”)

 

 

Alliansen ”Städte Sicherer Häfen” (”Städer som säkra hamnar”) inrättades den 14 juni 2019 inom ramen för Safe harbours-kongressen som organiserades av initiativet Seebrücke. 12 kommuner deltog i inrättandet och en 13:e anslöt sig till alliansen under kongressen. Under evenemanget uppmanade städerna på nytt Tysklands federala regering, särskilt förbundsinrikesministern, att så snart som möjligt ge sitt samtyckte till att kommuner som förklarat sig vara beredda att ta emot personer som räddats i sjönöd också kan göra det. Alliansens gemensamma grund är Potsdamförklaringen av den 3 juni 2019. Företrädare för alliansen Städer som säkra hamnar uppmanar andra kommuner att ansluta sig till alliansen. 

 

Förslag till beslut

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

(Artikel 1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna)

”Städer som säkra hamnar” anser att det är en humanitär skyldighet att ta emot människor som räddats till havs. Avsaknaden av enighet om en europeisk fördelningsmekanism är en skam för Europa. Offren för denna blockad är flyktingar som hänvisats till läger där omänskliga förhållanden råder. Våra städer bör vara skyddade platser för människor som söker hjälp, skydd och hopp.

I linje med vårt humanitära åtagande vill vi genom vårt agerande gemensamt ge uttryck för ett solidariskt Europa. Många städer i hela Europa står redo att ta emot flyktingar.

Kommunfullmäktige beslutar följande:

  1. Staden X ser det som sitt ansvar att hjälpa människor som har lämnat sina hem på grund av krig, förföljelse eller andra nödsituationer och söker skydd i EU.
  2. I likhet med många andra städer stöder staden X initiativet ”Seebrücke – schafft sichere Häfen!” (Seebrücke – skapa säkra hamnar!) från Tyskland och förklarar sig vara en ”säker hamn”.
  3. Staden X ansluter sig till uppropet från ”Städer som säkra hamnar” att genom intensivt politiskt arbete främja en human och människorättsbaserad behandling av alla asylsökande på de grekiska öarna, på Medelhavet, vid Europas gränser och i europeiska mottagningsanläggningar.

 

  1. Staden X stöder användningen av kommunalt erbjuden flyktingmottagning som ytterligare en möjlighet att ge asyl åt skyddsökande från EU:s yttre gränser.

”Städer som säkra hamnar” ska vara en symbol för tanken att integration i ett modernt samhälle kan lyckas när demokrati, rättsstatsprincipen och en levande kultur av öppenhet mot världen och tolerans samverkar. 

 

Om din stad vill gå med i alliansen och underteckna beslutet, kontakta pes-goup@cor.europa.eu.

Top