Pridruživanje savezu „Gradovi sigurnih luka”

15 February 2021
Pridruživanje savezu „Gradovi sigurnih luka”

Pridruživanje savezu „Gradovi sigurnih luka”

 

 

Savez „Gradovi sigurnih luka” osnovan je 14. lipnja 2019. u okviru kongresa o sigurnim lukama u organizaciji njemačke inicijative „Seebrücke“ (Morski most). U osnivanju je sudjelovalo 12 jedinica lokalne samouprave, a trinaesta se priključila savezu tijekom kongresa. Tijekom događanja gradovi su ponovno pozvali njemačku saveznu vladu, a posebno saveznog ministra unutarnjih poslova, da što prije obećaju jedinicama lokalne samouprave koje su spremne prihvatiti osobe koje traže zaštitu spašene na moru da će to moći i učiniti. Zajednička osnova saveza jest Deklaracija iz Potsdama od 3. lipnja 2019. Predstavnici saveza „Gradovi sigurnih luka” pozivaju druge općine i gradove da se pridruže savezu. 

 

Prijedlog odluke

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću te trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva.

(Članak 1. Opće deklaracije o ljudskim pravima)

„Gradovi sigurnih luka” prihvat osoba spašenih na moru smatraju humanitarnom obvezom. Nedostatak dogovora o europskom mehanizmu distribucije sramota je za Europu. Žrtve te blokade izbjeglice su koje su smještene u kampovima u nehumanim uvjetima. Naši bi gradovi trebali biti utočišta za osobe koje traže pomoć, zaštitu i nadu.

Imajući na umu našu humanitarnu predanost, svojim zajedničkim djelovanjem želimo Europu učiniti solidarnom. Mnogi su europski gradovi već sada spremni primiti izbjeglice.

Gradsko vijeće donosi sljedeću odluku:

  1. Grad X ističe da je svjestan svoje odgovornosti za pomaganje ljudima koji su svoje domove napustili zbog rata, progona ili drugih kriznih situacija i potražili utočište u Europskoj uniji.
  2. Grad X, kao i mnogi drugi gradovi, podržava njemačku inicijativu „Seebrücke – schafft sichere Häfen!“ (Morski most – stvorimo sigurne luke) te se proglašava „sigurnom lukom“.
  3. Grad X podupire poziv „Gradova sigurnih luka“ da se intenzivnim političkim naporima promiče na humanosti i ljudskim pravima zasnovano postupanje sa svima koji traže zaštitu na grčkim otocima, na Sredozemlju, na europskim granicama i u europskim prihvatnim objektima.
  4. Grad X zalaže se za to da se iskoristi spremnost gradova na prihvat kao dodatni način da se osobama koje traže zaštitu na europskih vanjskim granicama omogući dobivanje azila.

 

„Gradovi sigurnih luka“ trebali bi poslužiti kao simbol mogućnosti uspješne integracije u moderno društvo na temelju demokracije, vladavine prava i dinamične kulture otvorenosti prema svijetu i tolerancije.

 

Ako se vaš grad želi pridružiti savezu i potpisati odluku, kontaktirajte s pes-goup@cor.europa.eu.

Top