Pripojenie sa k aliancii „Mestá bezpečných prístavov“

15 February 2021
Pripojenie sa k aliancii „Mestá bezpečných prístavov“

Pripojenie sa k aliancii „Mestá bezpečných prístavov“

 

 

Aliancia Mestá bezpečných prístavov bola založená 14. júna 2019 v rámci kongresu Bezpečné prístavy iniciatívy Námorný most. Medzi zakladajúcich členov patrí dvanásť obcí, pričom trinásta sa k aliancii pridala ešte počas kongresu. V priebehu podujatia mestá opätovne vyzvali spolkovú vládu a osobitne aj spolkového ministra, aby komúnam a obciam, ktoré sú ochotné prijať migrantov, dali čo najskôr prísľub, že budú môcť osoby zachránené na mori skutočne prijať. Spoločným základom aliancie je Postupimské vyhlásenie z 3. júna 2019. Zástupcovia aliancie Mestá bezpečných prístavov vyzývajú ďalšie komúny a obce, aby sa k tejto aliancii pripojili.

 

Návrh rozhodnutia

Všetci ľudia sa rodia slobodní a seberovní z hľadiska dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva.

(Článok 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv)

„Mestá bezpečných prístavov“ považujú prijímanie ľudí zachránených na mori za humanitárnu povinnosť. Chýbajúca dohoda o európskom mechanizme rozdeľovania je pre Európu hanbou. Obeťami tejto blokády sú utečenci, ktorí sú umiestnení v táboroch v neľudských podmienkach. Naše mestá by mali byť útočiskom pre ľudí hľadajúcich pomoc, ochranu a nádej.

S vedomím svojho humanitárneho záväzku chceme svojím konaním spoločne stelesniť solidárnu Európu. V Európe už existuje mnoho miest, ktoré sú ochotné prijať utečencov.

Obecné/Mestské zastupiteľstvo rozhodlo takto:

  1. Mesto X je odhodlané pomáhať ľuďom, ktorí opustili svoje domovy v dôsledku vojny, prenasledovania alebo iných núdzových situácií, a hľadajú útočisko v Európskej únii.
  2. Mesto X podobne ako mnohé ďalšie mestá podporuje iniciatívu z Nemecka s názvom „Námorný most – vytvorte bezpečné prístavy!“ („Seebrücke – schafft sichere Häfen!“) a vyhlasuje sa za „bezpečný prístav“.
  3. Mesto X prostredníctvom intenzívneho politického úsilia podporuje výzvu „Miest bezpečných prístavov“ na podporu humánneho a ľudskoprávneho zaobchádzania so všetkými, ktorí hľadajú ochranu na gréckych ostrovoch, v Stredozemnom mori, na európskych hraniciach a v európskych prijímacích zariadeniach.
  4. Mesto X podporuje využívanie komunitného prijímania ako ďalšieho spôsobu, ako umožniť azyl žiadateľom o ochranu nachádzajúcim sa na vonkajších hraniciach Európy.

 

„Mestá bezpečných prístavov“ by mali byť symbolom toho, že sa integrácia do modernej spoločnosti môže vydariť v trojakej súhre demokracie, právneho štátu a živej kultúry otvorenosti svetu a tolerancie.

 

Ak sa vaše mesto chce pripojiť k aliancii a podpísať rozhodnutie, kontaktujte nás na adrese pes-goup@cor.europa.eu.

Top