Liittyminen ”Turvasatamakaupungit”-liittoumaan

15 February 2021
Liittyminen ”Turvasatamakaupungit”-liittoumaan

Liittyminen ”Turvasatamakaupungit”-liittoumaan

 

 

Turvasatamakaupungit-liittouma perustettiin 14. kesäkuuta 2019 turvasatamia käsitelleessä konferenssissa, jonka järjestäjänä oli saksalainen Seebrücke-aloite. Liittouman perustajina oli 12 kuntaa, ja konferenssin aikana siihen liittyi vielä 13. kunta. Tapahtuman aikana kaupungit kehottivat jälleen Saksan liittohallitusta ja erityisesti Saksan sisäasiainministeriä lupaamaan mahdollisimman pian, että kunnat ja kaupungit, jotka ovat valmiita vastaanottamaan merihädästä pelastettuja suojelua hakevia henkilöitä, voivat myös tehdä niin. Liittouman yhteisenä perustana on 3. kesäkuuta 2019 annettu Potsdamin julkilausuma. Turvasatamakaupungit-liittouman edustajat kehottavat muitakin kuntia ja kaupunkeja liittymään mukaan. 

 

Päätösehdotus

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

(Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1 artikla)

”Turvasatamakaupungit” pitävät merihädästä pelastettujen henkilöiden vastaanottamista humanitaarisena velvoitteena. Se, ettei eurooppalaisesta jakomekanismista ole päästy sopimukseen, on Euroopalle häpeä. Tämän pattitilanteen uhreja ovat pakolaiset, jotka majoitetaan leireille epäinhimillisiin olosuhteisiin. Kaupunkiemme on oltava turvapaikkoja ihmisille, jotka etsivät apua, suojaa ja toivoa.

Humanitaarisesta velvollisuudestamme tietoisina haluamme toiminnallamme ilmentää yhdessä yhteisvastuullista Eurooppaa. Euroopassa on jo lukuisia kaupunkeja, jotka ovat valmiita vastaanottamaan pakolaisia.

Kunnanvaltuusto päättää seuraavaa:

  1. Kaupunki X tunnustaa vastuunsa niiden ihmisten auttamisesta, jotka ovat lähteneet kotimaastaan sodan, vainon tai muiden hätätilanteiden takia ja etsivät turvaa Euroopan unionista.
  2. Kaupunki X tukee monien muiden kaupunkien tavoin saksalaista Seebrücke – schafft sichere Häfen! -aloitetta ja julistautuu ”turvasatamaksi”.
  3. Kaupunki X yhtyy ”turvasatamakaupunkien” kehotukseen edistää tehokkain poliittisin toimin kaikkien suojelua hakevien ihmisarvoista ja ihmisoikeuksien mukaista kohtelua Kreikan saarilla, Välimerellä, Euroopan rajoilla ja eurooppalaisissa vastaanottokeskuksissa.
  4. Kaupunki X kannattaa sitä, että hyödynnetään kuntien valmiutta ottaa vastaan pakolaisia yhtenä keinona turvapaikan mahdollistamiseksi EU:n ulkorajoilla suojelua hakeville.

 

”Turvasatamakaupunkien” on symboloitava sitä, että kotoutuminen nykyaikaiseen yhteiskuntaan voi onnistua demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä elinvoimaisen, muulle maailmalle avoimen ja suvaitsevaisen kulttuurin yhteisvaikutuksen ansiosta.

 

Jos kaupunkisi haluaa liittyä liittoon ja allekirjoittaa päätöksen, ota yhteyttä osoitteeseen pes-goup@cor.europa.eu.

Top