Prisijungimas prie aljanso „Miestai – saugūs uostai“

15 February 2021
Prisijungimas prie aljanso „Miestai – saugūs uostai“

Prisijungimas prie aljanso „Miestai – saugūs uostai“

 

 

Aljansas „Miestai – saugūs uostai“ buvo įsteigtas 2019 m. birželio 14 d. „Seebrücke“ iniciatyvos organizuotame „Saugių uostų“ kongrese.  Aljansą įkūrė 12 savivaldybių, o kongreso metu prie aljanso prisijungė 13-oji.  Renginio metu miestai dar kartą paragino federalinę vyriausybę, visų pirma federalinį vidaus reikalų ministrą, kuo greičiau pažadėti, kad savivaldybės ir bendruomenės, pasirengusios priimti jūroje išgelbėtus apsaugos prašytojus, tikrai galės tai padaryti.  Bendras aljanso pagrindas – 2019 m. birželio 3 d. Potsdamo deklaracija. Aljansas „Miestai – saugūs uostai“ atstovai ragina kitas savivaldybes prisijungti prie aljanso. 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo

Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.

(Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1 straipsnis)

Aljansas „Miestai – saugūs uostai“ laikosi nuostatos, kad, jūroje išgelbėtų žmonių priėmimas yra humanitarinė pareiga. Tai, kad nesusitariama dėl Europos paskirstymo mechanizmo, daro Europai gėdą. Nuo to labiausiai kenčia pabėgėliai, kurie priversti stovyklose gyventi nežmoniškomis sąlygomis. Mūsų miestai turėtų priglausti žmones, kurie ieško pagalbos, apsaugos ir vilties.

Prisimindami savo humanitarinį įsipareigojimą norime savo veiksmais drauge parodyti Europos solidarumą. Europoje jau yra nemažai miestų, pasirengusių priimti pabėgėlius.

Savivaldybės tarybos sprendimas

  1. X miestas yra įsipareigojęs padėti žmonėms, kurie dėl karo, persekiojimo ar kitos ekstremaliosios situacijos paliko savo tėvynę ir Europos Sąjungoje ieško prieglobsčio.
  2. X miestas, kaip ir daugelis kitų miestų, remia Vokietijos iniciatyvą „Seebrücke – schafft sichere Häfen!“ (liet. Seebrücke kuria saugius uostus) ir pareiškia esąs „saugus uostas“.
  3. X miestas prisijungia prie aljanso „Miestai – saugūs uostai“ raginimo dėti visas politines pastangas, kad Graikijos salose, Viduržemio jūroje, prie Europos sienų ir Europos pabėgėlių priėmimo centruose su pabėgėliais būtų elgiamasi gerbiant jų žmogiškąjį orumą ir žmogaus teises.
  4. X miestas remia savivaldybių pasirengimą priimti pabėgėlius kaip dar vieną galimybę suteikti prieglobstį prie Europos išorės sienų apsaugos ieškantiems asmenims.

„Miestai – saugūs uostai“ – tai sėkmingos, demokratija, teisine valstybe ir gyvybinga atvirumo pasauliui ir tolerancijos kultūra grindžiamos integracijos šiuolaikinėje visuomenėje simbolis.

 

Jei jūsų miestas nori prisijungti prie aljanso ir pasirašyti sprendimą, susisiekite su adresu pes-goup@cor.europa.eu.

Top