Toetreding tot de alliantie van “Steden als veilige havens”

15 February 2021
Toetreding tot de alliantie van “Steden als veilige havens”

Toetreding tot de alliantie van “Steden als veilige havens”

 

 

De alliantie Steden als veilige havens is op 14 juni 2019 opgericht, tijdens het door het Duitse initiatief Seebrücke georganiseerde congres Veilige havens. Aan de oprichting namen twaalf gemeenten deel; tijdens het congres sloot zich een 13e gemeente bij de alliantie aan. Tijdens het evenement eisten de steden opnieuw dat de federale regering, en met name de federale minister van Binnenlandse Zaken, zo snel mogelijk een toezegging zou doen aan gemeenten die bereid zijn op zee geredde vluchtelingen op te nemen. De gemeenschappelijke basis van de alliantie is de Potsdam-verklaring van 3 juni 2019. Vertegenwoordigers van de alliantie Steden als veilige havens roepen andere gemeenten en steden op om zich bij de alliantie aan te sluiten. 

 

Voorstel voor een besluit

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

(Artikel 1 van de Algemene Verklaring van de rechten van de mens)

“Steden als veilige havens” (Cities of Safe Harbours) beschouwen het als een humanitaire plicht om mensen op te vangen die uit noodsituaties op zee zijn gered. Dat het nog steeds niet is gelukt om een Europees verdeelmechanisme overeen te komen, is een schande voor Europa. De blokkering van dit dossier brengt veel leed teweeg onder vluchtelingen die in onmenselijke omstandigheden in kampen zijn ondergebracht. Onze steden moeten toevluchtsoorden zijn voor mensen die hulp, bescherming en hoop zoeken.

Wij zijn ons van onze humanitaire plicht bewust en willen met ons optreden gezamenlijk laten zien dat we een solidair Europa voorstaan. In heel Europa zijn al veel steden bereid om vluchtelingen op te nemen.

Besluit van de gemeenteraad:

  1. De stad X erkent haar verantwoordelijkheid om mensen te helpen die als gevolg van oorlog, vervolging of andere noodsituaties hun land hebben verlaten en hun toevlucht zoeken in de Europese Unie.
  2. De stad X steunt zoals vele andere steden het Duitse initiatief “Seebrücke – schafft sichere Häfen!” en roept zichzelf uit tot “veilige haven”.
  3. De stad X sluit zich aan bij de oproep van de “Cities of Safe Harbours” om politiek intensief te ijveren voor een humane, op de mensenrechten gebaseerde behandeling van al degenen die bescherming zoeken op de Griekse eilanden, op de Middellandse Zee, aan Europese grenzen en in Europese opvangfaciliteiten.
  4. De stad X onderschrijft dat er gebruik wordt gemaakt van de opnamebereidheid op lokaal niveau als een verdere mogelijkheid om asiel te faciliteren voor mensen die zich aan Europa’s buitengrenzen bevinden en bescherming zoeken.

 

De “Cities of Safe Harbours” dienen er symbool voor te staan dat integratie kan slagen in een moderne samenleving waarin democratie, de rechtsstaat en een levendige cultuur van openheid naar de wereld en verdraagzaamheid hand in hand gaan.

 

Als uw stad lid wil worden van de alliantie en het besluit wil ondertekenen, neem dan contact op met pes-goup@cor.europa.eu.

Top