Tiltrædelse af alliancen "Städte Sicherer Häfen" (Byer som sikre havne)

15 February 2021
Tiltrædelse af alliancen "Städte Sicherer Häfen" (Byer som sikre havne)

Tiltrædelse af alliancen "Städte Sicherer Häfen" (Byer som sikre havne)

 

 

Alliancen Städte Sicherer Häfen (Byer som sikre havne) blev grundlagt den 14. juni 2019 på kongressen Sikre havne, der var organiseret af Seebrücke-initiativet. 12 kommuner stod bag grundlæggelsen, mens en 13. tilsluttede sig alliancen i forbindelse med kongressen. Under arrangementet opfordrede byerne igen den tyske forbundsregering og navnlig forbundsindenrigsministeren til snarest muligt at give et tilsagn om, at de kommuner, der ønsker det, kan tage imod flygtninge, som er blevet reddet i havsnød. Det fælles grundlag for alliancen er Potsdamerklæringen af 3. juni 2019. Repræsentanter for alliancen Byer som sikre havne opfordrer andre kommuner og byer til at tilslutte sig alliancen. 

 

Forslag til afgørelse

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

(Artikel 1 i FN's menneskerettighedserklæring)

"Byer som sikre havne" anser det for at være en humanitær forpligtelse at tage imod mennesker, der er blevet reddet på havet. Den manglende enighed om en europæisk fordelingsmekanisme er en skamplet på Europa. Ofrene for denne blindgyde er flygtninge, der anbringes i lejre under umenneskelige forhold. Vores byer bør være tilflugtssteder for mennesker, der søger hjælp, beskyttelse og håb.

Med tanke på vores humanitære forpligtelse ønsker vi gennem vores fælles indsats at stå for et solidarisk Europa. Der findes allerede mange byer i Europa, der er villige til at tage imod flygtninge.

Kommunalbestyrelsen træffer følgende afgørelse:

  1. By X giver tilsagn om at leve op til sit ansvar og hjælpe mennesker, der har forladt deres hjem på grund af krig, forfølgelse eller andre nødsituationer, for at søge tilflugt i Den Europæiske Union.
  2. By X støtter som en lang række andre byer initiativet "Seebrücke – Byer som sikre havne!" fra Tyskland og udråber sig selv til at være en "sikker havn".
  3. By X støtter opfordringen fra "Byer som sikre havne" til at gøre en intens politisk indsats for at fremme en human og menneskerettighedsbaseret behandling af alle personer, der søger beskyttelse på de græske øer, på Middelhavet, ved de europæiske grænser og i europæiske modtagelsescentre.
  4. By X støtter, at der gøres brug af kommunernes modtagelsestilbud som en yderligere metode til, at personer, der søger beskyttelse ved Europas ydre grænser, kan få asyl.

 

"Byer som sikre havne" vil være et symbol på, at integration i et moderne samfund baseret på søjlerne demokrati, retsstatsprincippet og en dynamisk kultur præget af åbenhed og tolerance over for verden kan lykkes.

 

Hvis din by ønsker at deltage i alliancen og underskrive beslutningen, bedes du kontakte pes-goup@cor.europa.eu.

Top