Pridružitev zavezništvu „Mesta varnih pristanov“

15 February 2021
Pridružitev zavezništvu „Mesta varnih pristanov“

Pridružitev zavezništvu „Mesta varnih pristanov“

 

 

Zavezništvo Varna pristaniška mesta je bilo ustanovljeno 14. junija 2019 v okviru kongresa Varna pristanišča, organiziranega na pobudo gibanja Seebrücke. Ustanovilo ga je 12 občin, še med samim kongresom pa se mu je pridružila še ena občina. Mesta so na tem dogodku ponovno pozvala nemško zvezno vlado, predvsem pa zveznega ministra za notranje zadeve, naj se lokalnim oblastem in občinam, ki so pripravljene sprejeti begunce, rešene na morju, to čim prej omogoči. Skupna podlaga zavezništva je Potsdamska izjava, sprejeta 3. junija 2019. Predstavniki zavezništva pozivajo druge občine, naj se pridružijo zavezništvu.

 

Predlog sklepa

Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Dana sta jim razum in vest, in bi morali drug z drugim ravnati v duhu bratstva.

(Člen 1 Splošne deklaracije človekovih pravic)

„Mesta varnih pristanov“ menijo, da je sprejem oseb, rešenih na morju, humanitarna obveznost. Pomanjkanje soglasja o evropskem mehanizmu za razdelitev beguncev je za Evropo sramota. Žrtve te blokade so begunci, ki so nameščeni v taboriščih, kjer prebivajo v nečloveških razmerah. Naša mesta bi morala biti zatočišča za ljudi, ki iščejo pomoč, zaščito in upanje.

Zavedajoč se svojih humanitarnih obveznosti, želimo z našimi dejanji skupaj izraziti evropsko solidarnost. Številna mesta po vsej Evropi so že pripravljena sprejeti begunce.

Sklep občinskega sveta:

  1. Mesto X se zaveda svoje odgovornosti pomagati ljudem, ki so zaradi vojne, preganjanja ali drugih izrednih razmer zapustili domovino in iščejo zatočišče v Evropski uniji.
  2. Mesto X tako kot številna druga mesta podpira nemško pobudo „Seebrücke – schafft sichere Häfen!“ („Morski most – ustvarite varne pristane!“) in se razglaša za „varni pristan“.
  3. Mesto X se pridružuje pozivu „mest varnih pristanov“ in se z intenzivnimi političnimi prizadevanji zavzema za dostojno obravnavo, v skladu s človekovimi pravicami, vseh, ki iščejo zaščito na grških otokih, v Sredozemlju, na evropskih mejah in v evropskih sprejemnih centrih.
  4. Mesto X podpira, da se pripravljenost skupnosti na sprejem beguncev uporabi kot dodatna možnost, da se osebam, ki na evropskih zunanjih mejah iščejo zaščito, omogoči azil.

 

„Mesta varnih pristanov“ bi morala biti simbol uspešne integracije v sodobni družbi, ki temelji na treh vidikih: demokraciji, pravni državi in živahni kulturi odprtosti svetu in strpnosti.

 

Če se vaše mesto želi pridružiti zavezništvu in podpisati odločbo, se obrnite na pes-goup@cor.europa.eu.

Top