Přistoupení k alianci „Města jakožto bezpečné přístavy“

15 February 2021
Přistoupení k alianci „Města jakožto bezpečné přístavy“

Přistoupení k alianci „Města jakožto bezpečné přístavy“

 

 

Aliance „Města jakožto bezpečné přístavy“ byla založena dne 14. června 2019 na kongresu na téma „Bezpečné přístavy“, který uspořádala iniciativa s názvem Seebrücke. U jejího zrodu stálo dvanáct obcí a ještě během kongresu jejich počet vzrostl na třináct. Města na této akci opětovně vyzvala spolkovou vládu – a především spolkového ministra vnitra –, aby obcím, které jsou připraveny přijímat osoby, jež byly zachráněny na moři a potřebují ochranu, co nejdříve přislíbila, že tak skutečně budou moci učinit. Společný základ této aliance představuje Postupimské prohlášení ze dne 3. června 2019. Zástupci aliance „Města jakožto bezpečné přístavy“ vyzývají další obce, aby se k ní připojily. 

 

Návrh rozhodnutí

Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

(Článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv)

„Města jakožto bezpečné přístavy“ považují přijímání osob zachráněných na moři za humanitární povinnost. Absence shody ohledně evropského rozdělovacího mechanismu je pro Evropu ostudou. Oběťmi této patové situace jsou uprchlíci, kteří jsou umisťováni do táborů, kde vládnou nelidské podmínky. Naše města by měla být útočištěm pro osoby hledající pomoc, ochranu a naději.

Jsme si vědomi našeho humanitárního závazku a chceme svým jednáním dát společně najevo solidaritu Evropy. V celé Evropě je již mnoho měst, která jsou ochotna uprchlíky přijímat.

Zastupitelstvo obce se usneslo takto:

  1. Město X se zavazuje, že bude pomáhat lidem, kteří v důsledku války, pronásledování nebo jiných mimořádných situací opustili své domovy a hledají útočiště v Evropské unii.
  2. Město X po boku řady dalších měst podporuje německou iniciativu „Seebrücke – schafft sichere Häfen!“ (Most přes moře – vytvořte bezpečné přístavy!) a prohlašuje se za „bezpečný přístav“.
  3. Město X se připojuje k výzvě „Měst jakožto bezpečných přístavů“, aby bylo vyvinuto intenzivní politické úsilí s cílem zajistit důstojné zacházení se všemi osobami, které hledají ochranu na řeckých ostrovech, ve Středomoří, na evropských hranicích a v evropských přijímacích střediscích, a respektování jejich lidských práv.
  4. Město X podporuje využití ochoty komunit přijímat migranty jako další způsob, jak osobám, které hledají ochranu na vnějších hranicích Evropy, umožnit azyl.

 

„Města jakožto bezpečné přístavy“ by měla být symbolem toho, že se integrace do moderní společnosti založené na třech zásadách – demokracii, právním státu a živé kultuře otevřenosti vůči světu a tolerance – může podařit.

 

Pokud se vaše město chce připojit k alianci a podepsat rozhodnutí, kontaktujte prosím pes-goup@cor.europa.eu

Top