Ballraíocht i gComhghuaillíocht Chathracha na gCalafort Sábháilte

15 February 2021
Ballraíocht i gComhghuaillíocht Chathracha na gCalafort Sábháilte

Ballraíocht i gComhghuaillíocht Chathracha na gCalafort Sábháilte

 

 

Bunaíodh Comhghuaillíocht Chathracha na gCalafort Sábháilte an 14 Meitheamh 2019 le linn Chomhdháil na gCalafort Sábháilte arna heagrú mar chuid den tionscnamh ón nGearmáin Seebrücke. Ghlac 12 chomhairle cathrach agus contae páirt i mbunú na Comhghuaillíochta agus, le linn na comhdhála, ghlac an 13ú comhairle ballraíocht inti. Le linn na comhdhála, d’iarr na cathracha arís ar Rialtas na Gearmáine, agus go háirithe ar an Aire Gnóthaí Baile, cead a thabhairt a luaithe is féidir do na comhairlí sin atá sásta glacadh le daoine a tarrtháladh ar muir é sin a dhéanamh. Is é Dearbhú Potsdam a síníodh an 3 Meitheamh 2019 bunús coiteann na Comhghuaillíochta. Tá ionadaithe Chomhghuaillíocht na gCalafort Sábháilte ag iarraidh ar chomhairlí áitiúla agus cathrach eile páirt a ghlacadh sa Chomhghuaillíocht. 

 

Togra le haghaidh Cinnidh

“Saolaítear gach duine den chine daonna saor agus comhionann i ndínit agus i gcearta. Tá bua an réasúin agus an choinsiasa acu agus ba cheart dóibh gníomhú i dtreo a chéile i spiorad an bhráithreachais.”

(Airteagal 1 de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine)

Measann Cathracha na gCalafort Sábháilte gur oibleagáid dhaonnúil é glacadh le daoine a tarrtháladh ar muir. Is cúis náire don Eoraip é nach bhfuil aon chomhaontú ann maidir le sásra dáileacháin. Is iad na dídeanaithe a bhfuil cóiríocht á cur ar fáil dóibh i gcampaí faoi dhálaí mídhaonna atá thíos leis an tsáinn sin. Ba cheart ár gcathracha a bheith ina dtearmainn do dhaoine atá ag lorg cabhrach, cosanta agus dóchais.

I bhfianaise ár n-oibleagáide daonnúla, is mian linn go dtaispeánfadh ár gcomhiarrachtaí Eoraip atá ar son na dlúthpháirtíochta. Tá roinnt mhaith cathracha san Eoraip cheana féin atá sásta dídeanaithe a óstáil.

Cinneann an Chomhairle Cathrach go ndéanfar an méid a leanas:

  1. Glacann Cathair X freagracht as cuidiú le daoine a d’fhág a dtithe de dheasca cogaidh, géarleanúna nó éigeandálaí eile agus atá ag lorg tearmann san Aontas Eorpach.
  2. Tacaíonn Cathair X, ar nós a lán cathracha eile, leis an tionscnamh ón nGearmáin Seebrücke – schafft sichere Häfen! agus dearbhaíonn sí ina leith féin gur ceann de chathracha na gcalafort sábháilte í.
  3. Tacaíonn Cathair X leis an achainí ó Chathracha na gCalafort Sábháilte maidir le dianbhearta polaitiúla a dhéanamh chun cóireáil dhaonnúil a chur chun cinn, lena n-urramaítear cearta an duine, dóibh siúd uile atá ag lorg cosaint ar oileáin na Gréige, i limistéar na Meánmhara, feadh theorainneacha na hEorpa agus i saoráidí glactha Eorpacha.
  4. Tacaíonn Cathair X le leas a bhaint as ullmhacht na n-údarás ar an leibhéal áitiúil dídeanaithe a óstáil mar bhealach breise chun tearmann a éascú dóibh siúd atá ar theorainneacha seachtracha na hEorpa.

 

Ba cheart Cathracha na gCalafort Sábháilte a bheith ina siombal den idé gur féidir lánpháirtiú i sochaí nua-aimseartha a bhaint amach má tá na trí ní seo slán – an daonlathas, an smacht reachta agus cultúr beoga atá oscailte don domhan mór agus caoinfhulangach.

 

Más mian le do chathair a bheith páirteach sa chomhghuaillíocht agus an cinneadh a shíniú, téigh i dteagmháil le pes-goup@cor.europa.eu.

Top