Liitumine turvasadamana toimivate linnade liiduga

15 February 2021
Liitumine turvasadamana toimivate linnade liiduga

Liitumine turvasadamana toimivate linnade liiduga

 

 

Turvasadamana toimivate linnade liit loodi 14. juunil 2019 algatuse „Seebrücke“ (Meresild) korraldatud kongressi „Turvasadamad“ raames. Liidu asutamisel osales 12 omavalitsust ja kolmeteistkümnes ühines sellega veel kongressi toimumise ajal. Üritusel kutsusid linnad taas Saksamaa keskvalitsust ja eelkõige siseministrit üles lubama võimalikult kiiresti neil kohalikel omavalitsustel, kes on avaldanud valmisolekut merehädast päästetuid vastu võtta, seda ka tõepoolest teha. Liidu ühise aluse moodustab 3. juuni 2019. aasta Potsdami deklaratsioon. Turvasadamana toimivate linnade liidu esindajad kutsuvad teisi innu ja valdu liiduga ühinema. 

 

Otsuse eelnõu

Kõik inimesed on vabad ning väärikuselt ja õigustelt võrdsed. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim.

(Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 1)

Turvasadamana toimivad linnad peavad merel päästetud inimeste vastuvõtmist humanitaarkohustuseks. Euroopale teeb häbi, et puudub kokkulepe Euroopa jaotusmehhanismi suhtes. Selle ummikseisu tõttu kannatavad pagulased, kes on paigutatud laagritesse, kus valitsevad ebainimlikud tingimused. Meie linnad peaksid olema turvapaigad abi, kaitset ja lootust otsivate inimeste jaoks.

Olles teadlik oma humanitaarkohustustest, soovime  oma tegevusega ühiselt näidata, et Euroopa on solidaarne. Euroopas on juba palju linnu, kes on valmis pagulasi vastu võtma.

Linnavolikogu on teinud järgmise otsuse:

  1. [Linna nimi] linn on võtnud endale kohustuse aidata inimesi, kes on oma kodudest sõja, tagakiusamise või muu hädaolukorra tõttu lahkunud ning otsivad varjupaika Euroopa Liidus.
  2. [Linna nimi] linn, nagu paljud teisedki linnad, ühineb Saksamaal käivitatud üleskutsega „Seebrücke – schafft sichere Häfen!“ (Meresild – loogem turvasadamaid) ja kuulutab end turvasadamaks.
  3. [Linna nimi] linn toetab turvasadamana toimivate linnade liidu üleskutset seista tõhusa poliitilise tegevuse abil kõigi Kreeka saartel, Vahemerel, Euroopa piiridel ja vastuvõtukeskustes kaitset otsivate inimeste inimliku ja inimõigustega kooskõlas oleva kohtlemise eest.
  4. [Linna nimi] linn toetab omavalitsuse vastuvõtuvalmiduse kasutamist täiendava võimalusena Euroopa välispiiridel asuvatele kaitsetaotlejatele saada varjupaika.

 

Turvasadamana toimivad linnad peaksid olema selle sümbol, et demokraatia, õigusriigi ning maailmale avatuse ja sallivuse kultuuri koostoimes võib kaasaegsesse ühiskonda integreerumine õnnestuda.

 

Kui teie linn soovib liiduga liituda ja otsusele alla kirjutada, võtke ühendust aadressil pes-goup@cor.europa.eu.

Top