STANOVANJA ZA VSE: ČAS, DA EVROPA USTVARI REZULTATE

26 January 2021
STANOVANJA ZA VSE: ČAS, DA EVROPA USTVARI REZULTATE

PRIJAVITE PETICIJO TUKAJ

Naš stanovanjski sistem ne deluje. Več kot 85 milijonov ljudi v Evropski uniji je preobremenjenih s stanovanjskimi stroški. Premnogi ljudje živijo v nekakovostnih ali razpadajočih domovih. Čakalni seznami za socialna in cenovno dostopna stanovanja so vse daljši. Milijonom državljanom grozijo energijska revščina, prisilne izselitve in brezdomstvo. Te neenakosti, ki so bile že prej velike, se zaradi pandemije COVID-19 še povečujejo.

Čas je, da rešimo stanovanjsko krizo, saj je od tega odvisno skupno dobro naše Unije. Ponovno moramo razmisliti o politični agendi EU, da bi stanovanjsko vprašanje dobilo mesto, ki si ga zasluži.

Dom ni le poštni naslov, temveč okolje, v katerem živimo, ljubimo, gradimo našo prihodnost in vse pogosteje tudi delamo. Je temeljno jedro za dostop do zaposlitve in drugih priložnosti ter prostor za počitek in oddih po naporih vsakdanjega življenja. Kakovosten in cenovno dostopen dom bi moral biti pravica vseh državljanov, zato bi bilo treba sprejeti univerzalni model stanovanjske politike. Če bomo to dosegli, bomo naredili pomemben korak k zagotavljanju enakih možnosti in povečanju socialne kohezije v naši Uniji.

Stanovanja morajo postati glavna prednostna naloga Evropske unije, vse njene politike pa morajo prispevati k dostojnim in cenovno dostopnim stanovanjem za vse. Zaveze iz evropskega stebra socialnih pravic ne smejo ostati prazne besede. Socialni cilji, ki našim državljanom omogočajo, da soustvarjajo svoje življenjsko okolje, vključno s cenovno dostopnostjo stanovanj, morajo biti prednostna naloga pri izvajanju Agende 2030 v EU. Stanovanjski cilji morajo biti enako pravno izvršljivi kot okoljski cilji, fiskalna konsolidacija in finančna stabilnost.

Naložbe v cenovno dostopna stanovanja se bodo obrestovale. So ključni instrument pri odpravljanju socialne izključenosti in prostorsko pogojenega ločevanja, prispevajo k ustvarjanju vključujočega življenjskega prostora in doseganju podnebnih ciljev (36 % emisij toplogrednih plinov v EU prihaja iz stanovanjskih objektov) ter pozitivno vplivajo na lokalno gospodarstvo.

Verjamemo v bolj povezano Evropo, ki varuje vsakogar, tako da vsem državljanom, zlasti ranljivim skupinam, zagotavlja dostojno prebivališče. Prepričani smo, da lahko v partnerstvu z našimi državljani in skupnostmi ublažimo podnebno krizo ter zgradimo stanovanjski sektor, ki bo zagotavljal energijsko učinkovite domove. Menimo, da moramo na lokalni in regionalni ravni storiti vse za spodbujanje vključujočih skupnosti in inovativnega sodelovanja na področju stanovanj.

Evropsko unijo in njene države članice pozivamo, naj:

  • sprejmejo evropski dogovor za stanovanjsko politiko s trdnim sistemom za njeno spremljanje na evropski in nacionalni ravni, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti;
  • več vlagajo v cenovno dostopna in trajnostna stanovanja, da bi odpravile vrzeli v naložbah v višini 600 milijard EUR v preteklem desetletju, zgradile nove domove, z obnovo zmanjšale ogljični odtis in skupaj z državljani ustvarile soseske, ki bodo prijetne za življenje;
  • sprejmejo jasno zavezo, da bodo vse javne naložbe v stanovanjske objekte privedle do pravičnejšega stanovanjskega trga z naložbami, povezanimi z zavezujočimi pogoji, kot sta varnost posesti in cenovna dostopnost;
  • odpravijo varčevalne ukrepe, da bodo lahko nacionalne, regionalne in lokalne oblasti sprostile naložbe v stanovanjske objekte ter povečale ponudbo ustreznih in cenovno dostopnih socialnih stanovanj za vse (referenčni prag za stopnjo preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški ne sme biti višji od 25 % razpoložljivega dohodka gospodinjstva);
  • spremenijo pravila o državni pomoči ter računovodska in revizijska pravila EU in stanovanjske storitve vključijo na seznam storitev splošnega gospodarskega pomena, kar bo omogočilo razvoj celovitih stanovanjskih politik;
  • sprejmejo evropski okvir za urejanje negativnega učinka digitalnih platform na stanovanjske trge;
  • sprejmejo evropsko zavezo za boj proti špekulacijam in pranju denarja na stanovanjskem trgu z registrom preglednosti in vzpostavitvijo lokalnih sistemov za nadzor nad cenami najemnin ter ureditvijo nepremičninskega trga;
  • cenovno dostopnost stanovanj vključijo v evropski semester in nacionalne programe reform ter
  • pri oblikovanju prihodnjih stanovanjskih politik EU upoštevajo priporočila partnerstva za stanovanja v okviru agende EU za mesta.

 

Podpisniki:

Christophe Rouillon, predsednik skupine PES v Evropskem odboru regij

Iratxe García Pérez, predsednica skupine S&D v Evropskem parlamentu

Sergej Staničev, predsednik Stranke evropskih socialistov in socialnih demokratov

Heléne Fritzon, poslanka Evropskega parlamenta

Agnes Jongerius, poslanka Evropskega parlamenta

Estrella Durá Ferrandis, poslanka Evropskega parlamenta

Manuel Pizarro, poslanec Evropskega parlamenta

Maria Joao Rodrigues, predsednica Fundacije za evropske progresivne študije

Lásló Andor, generalni sekretar Fundacije za evropske progresivne študije

Top