LOCUINȚE PENTRU TOȚI: ESTE TIMPUL CA EUROPA SĂ DEA REZULTATE

26 January 2021
LOCUINȚE PENTRU TOȚI: ESTE TIMPUL CA EUROPA SĂ DEA REZULTATE

SEMNAȚI PETIȚIA AICI

Sistemul nostru de locuințe nu mai este funcțional. Peste 85 de milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt foarte împovărate de costurile cu locuința. Prea mulți oameni trăiesc în locuințe aflate în stare proastă sau degradate. Listele de așteptare pentru locuințe sociale și accesibile se lungesc tot mai mult. Sărăcia energetică, evacuarea și lipsa de adăpost amenință viața a milioane de cetățeni. Iar aceste inegalități – deja serioase – sunt agravate de pandemia de COVID-19.

Este momentul să rezolvăm problema crizei locuințelor. Bunăstarea generală a Uniunii noastre depinde de asta. Este momentul să regândim agenda politică a UE, pentru a conferi chestiunii locuințelor importanța pe care o merită.

O locuință este mai mult decât o adresă poștală, este mediul în care trăim, iubim, ne construim viitorul și, tot mai des, lucrăm. Este un punct de plecare pentru accesul la locuri de muncă și la alte oportunități. Este un spațiu de odihnă și în care luăm o pauză de la problemele vieții de zi cu zi. O locuință, de bună calitate și la prețuri accesibile ar trebui să fie un drept al tuturor cetățenilor, trebuind a fi pus în aplicare un model universal în domeniu. Dacă vom putea înfăptui asta, vom putea face un pas important în direcția asigurării egalității de șanse și a creșterii coeziunii sociale în Uniunea noastră.

Locuințele trebuie să devină o prioritate de vârf pentru Uniunea Europeană, toate politicile sale trebuind să contribuie la asigurarea unor locuințe decente și accesibile pentru toți. Angajamentele cuprinse în Pilonul european al drepturilor sociale nu trebuie să rămână vorbe goale. Obiectivele sociale, care le permit cetățenilor noștri să își definească împreună mediul de viață, inclusiv gradul de accesibilitate a locuințelor, trebuie să fie o prioritate pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 în UE. Obiectivele privind locuințele trebuie să aibă aceeași pondere juridică ca obiectivele ecologice, consolidarea fiscală și stabilitatea financiară.

Investițiile în locuințe accesibile vor aduce profit. Acest aspect este un instrument-cheie în lupta împotriva excluziunii sociale și a segregării teritoriale, contribuie la crearea unor spații de locuit favorabile incluziunii și la atingerea obiectivelor climatice (locuințele reprezintă 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE) și are un impact pozitiv asupra economiilor locale.

Credem într-o Europă mai coezivă, care îi protejează pe toți cetățenii, garantând că toți aceștia, în special grupurile vulnerabile, au un loc decent în care să trăiască. Considerăm că putem atenua criza climatică, în parteneriat cu cetățenii noștri și comunitățile noastre, prin edificarea unui sector al locuințelor care să ofere case eficiente din punct de vedere energetic. La nivel local și regional, considerăm că trebuie să facem tot posibilul pentru a promova comunitățile favorabile incluziunii și cooperarea inovatoare în domeniul locuințelor.

Solicităm Uniunii Europene și statelor sale membre:

  • un Pact european pentru locuințe, cu un sistem solid de monitorizare a locuințelor la nivel european și național, care să implice autoritățile locale și regionale;
  • mai multe investiții în locuințe accesibile și durabile, pentru a restrânge deficitul de investiții de 600 de miliarde EUR din ultimul deceniu, pentru a construi noi locuințe, pentru a reduce amprenta de carbon prin renovare și pentru a crea cartiere locuibile împreună cu cetățenii noștri;
  • un angajament clar de a orienta orice investiție publică în locuințe către o piață a locuințelor mai echitabilă, cu investiții legate de condiții obligatorii, cum ar fi siguranța ocupării locuinței și accesibilitatea din punct de vedere financiar;
  • încetarea măsurilor de austeritate, permițând autorităților naționale, regionale și locale să deblocheze investiții în locuințe, astfel încât ele să poată crește oferta de locuințe sociale adecvate și accesibile pentru toți (pragul de referință pentru rata costurilor constrângătoare pentru locuințe nu ar trebui să depășească 25 % din venitul disponibil al unei gospodării);
  • o modificare a normelor în materie de ajutoare de stat și ale celor de contabilitate și de audit ale UE, precum și o includere a locuințelor în lista serviciilor de interes economic general, care să permită elaborarea unor politici globale în domeniul locuințelor;
  • un cadru european de reglementare a impactului negativ al platformelor digitale asupra piețelor locuințelor;
  • un angajament european de combatere a speculațiilor și a spălării de bani pe piața locuințelor prin intermediul unui registru de transparență și prin instituirea unor sisteme locale de control al prețurilor de închiriere, precum și prin reglementarea pieței imobiliare;
  • includerea accesibilității locuințelor în semestrul european și în programele naționale de reformă, precum și
  • o monitorizare a recomandărilor Parteneriatului pentru locuințe al Agendei urbane a UE, atunci când se configurează viitoarele politici ale UE în domeniul locuințelor.

 

Semnatari:

Christophe Rouillon, președintele Grupului PSE din cadrul Comitetului European al Regiunilor

Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European

Serghei Stanișev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni

Heléne Fritzon, deputată în Parlamentul European

Agnes Jongerius, deputată în Parlamentul European

Estrella Durá Ferrandis, deputată în Parlamentul European

Manuel Pizarro, deputat în Parlamentul European

Maria João Rodrigues, președinta Fundației Europene pentru Studii Progresiste (FEPS)

László Andor, secretarul general al Fundației Europene pentru Studii Progresiste (FEPS)

Top