STANOVANJE ZA SVE: VRIJEME JE DA EUROPA OSTVARI ONO ŠTO JE OBEĆALA

26 January 2021
STANOVANJE ZA SVE: VRIJEME JE DA EUROPA OSTVARI ONO ŠTO JE OBEĆALA

OVDJE POTPIŠITE PETICIJU

Naš sustav stanovanja ne funkcionira. Više od 85 milijuna ljudi u Europskoj uniji preopterećeno je troškovima stanovanja. Previše ljudi živi u lošim ili trošnim domovima. Liste čekanja za socijalno i cjenovno pristupačno stanovanje sve su dulje. Milijunima građana i građanki prijeti energetsko siromaštvo, deložacija i beskućništvo. Te se nejednakosti, koje su već bile velike, dodatno povećavaju zbog COVID-a 19.

Vrijeme je da riješimo stambenu krizu. Sveopća dobrobit naše Unije ovisi o tome. Vrijeme je da se politički program EU-a promijeni kako bi pitanje stanovanja dobilo mjesto koje zaslužuje.

Dom je više od poštanske adrese, dom je okruženje u kojem živimo, volimo, gradimo budućnost, i sve češće, i radimo. On je osnova potrebna za pristup zapošljavanju i drugim prilikama te prostor za odmor i utočište od pritisaka svakodnevnog života. Kvalitetan i cjenovno pristupačan dom trebao bi biti pravo svih građana i građanki te je potrebno primjenjivati univerzalni model stanovanja. Ako to postignemo, napravit ćemo znatan korak naprijed prema osiguravanju jednakih mogućnosti i povećanju socijalne kohezije u našoj Uniji.

Stanovanje mora postati glavni prioritet Europske unije i sve njezine politike moraju doprinositi pristojnom i pristupačnom stanovanju za sve. Obveze sadržane u europskom stupu socijalnih prava ne smiju ostati prazno slovo na papiru. Socijalni ciljevi, kojima se našim građanima i građankama omogućuje da sudjeluju u stvaranju svog životnog okruženja, uključujući cjenovnu pristupačnost stanovanja, moraju biti prioritet za provedbu Programa 2030. u EU-u. Za ciljeve u području stanovanja mora postojati jednaka pravna obveza provedbe kao i za ekološke ciljeve, fiskalnu konsolidaciju i financijsku stabilnost.

Ulaganje u cjenovno pristupačno stanovanje donijet će korist. Ono je ključni instrument u borbi protiv socijalne isključenosti i teritorijalne segregacije, doprinosi stvaranju uključivih prostora za život i ostvarivanju klimatskih ciljeva (36 % stakleničkih plinova u EU-u proizlazi i stambenih prostora), a ujedno ima i pozitivan učinak na lokalno gospodarstvo.

Vjerujemo u kohezivniju Europu koja štiti sve tako što svim građanima i građankama, a osobito ranjivim skupinama, jamči pristojno mjesto za život. Vjerujemo da možemo ublažiti klimatsku krizu u partnerstvu s našim građanima, građankama i zajednicama, i to uz pomoć sektora stanovanja koji osigurava energetski učinkovite domove. Smatramo da na lokalnoj i regionalnoj razini moramo učiniti sve što je u našoj moći da promičemo uključive zajednice i inovativnu suradnju u području stanovanja.

Od Europske unije i njezinih država članica tražimo:

  • europski dogovor o stanovanju koji bi uključivao solidan sustav praćenja stambenog pitanja na europskoj i nacionalnoj razini i u koji bi bile uključene lokalne i regionalne vlasti;
  • veća ulaganja u cjenovno pristupačne i održive stambene prostore kako bi se nadoknadio nedostatak ulaganja u iznosu od 600 milijardi EUR u proteklih deset godina, izgradili novi domovi, smanjio ugljični otisak s pomoću obnove i u suradnji s građanima i građankama stvorila naselja u kojima je ugodno živjeti;
  • jasnu obvezu da će svako javno ulaganje u stanovanje dovesti do pravednijeg tržišta stambenih nekretnina, pri čemu ulaganja trebaju biti povezana s obvezujućim uvjetima kao što su sigurnost najma i cjenovna pristupačnost;
  • ukidanje mjera stroge štednje, čime bi se nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima omogućilo da počnu ulagati u stanovanje kako bi mogle u većoj mjeri osigurati dostatno odgovarajuće i cjenovno pristupačno socijalno stanovanje za sve (referentni prag za stopu opterećenja troškovima stanovanja ne bi smio biti veći od 25 % raspoloživog dohotka kućanstva);
  • promjene u sustavu državnih potpora te u računovodstvenim i revizijskim pravilima EU-a i uključivanje stanovanja u popis usluga od općeg gospodarskog interesa, čime bi se omogućio razvoj sveobuhvatnih politika stanovanja;
  • europski okvir za reguliranje negativnog učinka digitalnih platformi na tržišta stambenih nekretnina;
  • predanost Europe borbi protiv špekulacija i pranja novca na tržištu stambenih nekretnina putem registra transparentnosti i uspostave lokalnih sustava kontrole cijena najma, kao i regulacije tržišta nekretnina;
  • da pristupačnost stanovanja bude uključena u europski semestar i nacionalne programe reformi;
  • poduzimanje daljnjih mjera u vezi s preporukama partnerstva za stanovanje u okviru Programa EU-a za gradove pri osmišljavanju budućih politika EU-a povezanih sa stanovanjem.

 

 

Potpisnici

Christophe Rouillon, Predsjednik Političkog kluba PES-a u Europskom odboru regija

Iratxe García Pérez, predsjednica Kluba zastupnika S&D u Europskom parlamentu

Sergei Stanichev, predsjednik Stranke europskih socijalista

Heléne Fritzon, zastupnica u Europskom parlamentu

Agnes Jongerius, zastupnica u Europskom parlamentu

Estrella Durá Ferrandis, zastupnica u Europskom parlamentu

Manuel Pizarro, zastupnik u Europskom parlamentu

Maria Joao Rodrigues, predsjednica Zaklade za europske napredne studije

Lásló Andor, glavni tajnik Zaklade za europske napredne studije

Top