Świdnica promuje prawa osób LGBTIQ | Rozmowa z prezydent miasta Beatą Moskal-Słaniewską

Swidnica LGBTIQ campaign
30 June 2021
Świdnica promuje prawa osób LGBTIQ | Rozmowa z prezydent miasta Beatą Moskal-Słaniewską

Świdnica jest przykładem promowania i ochrony praw osób LGBTIQ. Jako postępowa liderka, jakie ma Pani poglądy na temat praw osób LGBTIQ w Pani regionie i w Europie?

Prawa osób LGBTIQ są prawami człowieka i dla mnie oraz dla wielu innych prezydentów i burmistrzów miast w Polsce oczywiste jest, że osoby LGBT+ powinny czuć się w swoich miastach jak w domu – niezależnie od ich wielkości.

Niestety, jak wiadomo, członkowie polskiego rządu przedstawiają publicznie dość homofobiczne pomysły i poglądy, także w wielu oficjalnych oświadczeniach i dokumentach. Na przykład minister edukacji słynie z takich opinii i jest to szczególnie niepokojące, ponieważ wiele młodych osób LGBT+ nie ma poczucia, że są wspierane przez rząd. Dlatego też próbujemy się temu przeciwstawić jako prezydenci i burmistrzowie miast oraz przedstawiciele władz lokalnych w wielu polskich miastach.

W 2020 r. postanowiliśmy utworzyć nowy organ w ramach Związku Miast Polskich (ZMP) – Komisję Praw Człowieka i Równego Traktowania. Jej członkinie i członkowie są bardzo aktywni i starają się jak najwięcej zdziałać w obecnej trudnej sytuacji politycznej w naszym kraju. 

Nie tylko Polska, ale również inne państwa europejskie mają problemy z przestrzeganiem praw osób LGBT+. Widzimy to nawet wewnątrz UE – na przykład na Węgrzech. Dlatego powinniśmy ściśle współpracować z instytucjami i organizacjami europejskimi, aby pokazać naszą jedność w ochronie praw osób LGBT+.

Jakie konkretne działania podjęli Państwo, by miasta stały się miejscem, w którym prawa osób LGBTIQ są w pełni przestrzegane i promowane?

Komisja Praw Człowieka i Równości Związku Miast Polskich rozpoczęła kampanię LGBT+ w dniu 17 maja – w Międzynarodowym Dniu Walki z Homofobią i Transfobią. Pod hasłem „Jestem Waszym sojusznikiem” kampania prowadzona na zewnątrz i w mediach społecznościowych pokazała nasze poparcie dla młodych ludzi ze społeczności LGBT+ – chcieliśmy symbolicznie pokazać nasze podejście do tej kwestii, aby mogli odczuć naszą obecność, tolerancję, pomoc i akceptację. Jest to poważny problem, zwłaszcza w Polsce, ponieważ badania i statystyki pokazują, że młodzież LGBT+ nie czuje się pewna i bezpieczna w swoich rodzinach i w szkole.

Niektóre miasta, takie jak między innymi Świdnica, Kraków i Wrocław, wspierają równość i przestrzeganie praw osób LGBT+ za pośrednictwem nowych instytucji związanych z urzędem prezydenta miasta – powołaliśmy na przykład przedstawicieli osób LGBT+ i rady lub komisje lokalne. Taka komisja istnieje w Świdnicy od 2021 r.

Swidnica LGBTIQ rights

Więcej informacji:

Komisja Europejska zaproponowała swoją pierwszą w historii strategię na rzecz osób LGBTIQ, a Parlament Europejski niedawno ogłosił UE strefą wolności osób LGBTIQ. W jaki sposób Unia Europejska może dalej przyczyniać się do promowania równości osób LGBTIQ i dlaczego jest to ważne dla Państwa miasta?

Jest to bardzo ważne dla nas w wielu miastach w Polsce. Jako prezydenci i burmistrzowie miast staramy się w jak największym stopniu wspierać społeczność LGBT+, ale w obecnej sytuacji politycznej może to być dość trudne.

Instytucje europejskie mogłyby przyczynić się do zwiększenia równości osób LGBT+ w Polsce. Mam nadzieję, że prawo UE w dziedzinie równości zostanie wzmocnione, a kraje UE będą zobowiązane do przestrzegania tego prawa. Wszelkiego rodzaju wsparcie jest dla ważne. Z jednej strony potrzebujemy pomocy instytucjonalnej oraz odpowiednich środków i procedur prawnych; z drugiej zaś działań o wymowie symbolicznej, takich jak rezolucje Parlamentu Europejskiego oraz oświadczenia komisarzy i wysokich rangą przedstawicieli na ten temat.

 

***

Kredyty fotograficzne: Miasto Świdnica

Top