ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΛΗ, ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

2 October 2019
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΛΗ, ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Αυτή η συνέντευξη αποτελεί μέρος της σειράς μας "#ProgressiveLocalStories", που στοχεύει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολλές θετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στην Ευρώπη σε σχέση με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι πόλεις και οι περιφέρειες έχουν γίνει εργαστήρια καινοτόμων λύσεων. Με αυτή λοιπόν τη σειρά, σκοπός μας είναι να αναδείξουμε πώς προοδευτικοί δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι ή περιφερειάρχες υλοποιούν πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και την οικοδόμηση πιο βιώσιμων κοινοτήτων.
 

 Η θητεία σας ως Δήμαρχος σηματοδοτεί μια σειρά προοδευτικών αλλαγών στο νησί. Θα μπορούσατε να τις περιγράψετε εν συντομία;

Στόχος μας ως δημοτική αρχή ήταν από την πρώτη στιγμή η δόμηση ενός πλαισίου αειφόρου ανάπτυξης για το νησί βασιζόμενο στη συμπόρευση τοπικής οικονομίας, περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.

Με νέους ανθρώπους στο τιμόνι του Δήμου, ανοιχτό διάλογο με τους συμπολίτες και ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών φορέων και ομάδων του τόπου, ο Δήμος έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την ενσωμάτωση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό με παράλληλη υιοθέτηση ενός κοινού μακροπρόθεσμου οράματός για τον τόπο και τις μελλοντικές γενιές.

Σήμερα η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα αλλά στάση ζωής για τη δημοτική αρχή και τους κατοίκους του Αη Στράτη.

Με συστηματική προσπάθεια και ενεργό συμμετοχή των πολιτών ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ατενίζει με σιγουριά το μέλλον κάνοντας σταθερά βήματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Τι συγκεκριμένες δράσεις αναλάβατε για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, κάτι που εντάσσεται επίσης και στην ευρύτερη συζήτηση της επίτευξης των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία συνεχή πρόκληση τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου καθώς αποτελεί μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία που απαιτεί συνεχή προσπάθεια για την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, και τη διασφάλισης του μέλλοντος των επόμενων γενεών. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αη Στράτη σχεδιάζει και υλοποιεί συντονισμένες δράσεις για την προστασία των φυσικών πόρων, την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, την ευημερία των πολιτών και την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται:

  • Το εμβληματικό έργο ‘’Αη Στράτης-Πράσινο Νησί’’ για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού με αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας όλων των δημοσίων κτηρίων και την ηλεκτροκίνηση στο νησί.
  • Παρεμβάσεις βελτίωσης των μεταφορών και άρσης της απομόνωσης του νησιού όπως η ολοκλήρωση του νέου λιμένα και η βελτίωση των λιμενικών υποδομών, Δράσεις για την προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων και την πρόληψη της ρύπανσης όπως η ολοκλήρωση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και οι πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς για οικοκαινοτόμες δράσεις ελέγχου της ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον με πλωτούς υγροτόπους αλλά και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου NATURA
  • Η ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού για τηνενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της πράσινης οικονομίας με σχεδιασμό οικο-μονοπατιών, σχέδιο ανάδειξης τοπικής κληρονομιάς αγροτικού τοπίου, υποδομές και εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στην ενημέρωση και βελτίωση εμπειρίας επισκεπτών.
  • Οι συνεχείς δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας του νησιού και την ευημερία των πολιτών όπως η δημιουργία προσβάσιμων υποδομών, η ανάπτυξη συμμετοχικών καλλιτεχνικών δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας και η δημιουργία ανοιχτών υποδομών άθλησης και δημιουργικότητας για όλους.

 

Πώς βοηθούν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκοί πόροι τον Άγιο Ευστράτιο στη μάχη για βιώσιμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα; (πχ. Η συμμετοχή του νησιού στο Δίκτυο Natura 2000)

Η ΕΕ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του γενικού θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο συνάδει πλήρως με το όραμα της Ευρώπης και έχει καταστεί πλέον το σχέδιο στρατηγικής ολόκληρου του κόσμου για την παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης ενσωματώνεται στα σημαντικότερα διατομεακά σχέδια καθώς και στις τομεακές πολιτικές και πρωτοβουλίες σε Εθνικό Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφράζεται σε καθοριστικά κίνητρα και μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Αγίου Ευστρατίου. Η συμβολή δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση οικονομική στήριξη δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και τοπικών υποδομών που σαφώς και είναι κομβικής σημασίας. Συμπεριλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας, ανάπτυξης της κουλτούρας συμμετοχικότητας και συνεργασίας σε διασυνοριακό επίπεδο, προώθησης της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης καθώς και την πολυεπίπεδη στήριξη πρωτοβουλιών τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του νησιού.   

 

Η Μαρία Κακαλή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987 και είναι μόνιμη κάτοικος του Αγίου Ευστρατίου, ενός μικρού και πολύ απομακρυσμένου ελληνικού νησιού στο βόρειο Αιγαίο. Το 2010, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Αγίου Ευστρατίου και τον Ιανουάριο του 2013, έγινε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις δημοτικές εκλογές του 2014, εκλέχτηκε Δήμαρχος και κέρδισε τον τίτλο του πιο νέου δήμαρχου της Ελλάδας. Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019, επανεκλέγηκε ως Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, συγκεντρώνοντας 100% των ψήφων.

Top