7 December 2016
Milada Kotorová (58 rokov) z Kežmarku získala tretiu cenu vo fotografickej súťaži Predstavte si Európu bez hraníc (2016), ktorú organizuje skupina SES vo Výbore regiónov

Milada Kotorová (58 rokov) z Kežmarku získala tretiu cenu vo fotografickej súťaži Predstavte si Európu bez hraníc (2016), ktorú organizuje skupina SES vo Výbore regiónov

Skupina SES pred dnešným otvorením plenárneho zasadnutia Výboru regiónov odovzdala ocenenia víťazom 7. ročníka svojej výročnej fotografickej súťaže. Do súťaže s názvom Predstavte si Európu bez hraníc sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi vo veku od 18 rokov, ktorí sú obyvateľmi Európy. Ich úlohou je zachytiť na fotografiách svoje vlastné poňatie tejto veľmi aktuálnej témy.

Tretiu cenu vyhrala Milada Kotorová (58 rokov) z Kežmarku, ktorá získala trojdňový zájazd do Bruselu pre dve osoby a fotografický/elektronický materiál v hodnote 1000 EUR.

„Počas každého nového ročníka tejto fotografickej súťaže nás stále viac nadchýna tvorivý potenciál ľudí z celej EÚ,“ poznamenala Olga Zrihen, poslankyňa Valónskeho parlamentu (Belgicko) a predsedníčka súťažnej poroty pre ročník 2016. „Z fotografií zaslaných v rámci tohto ročníka vidno, že občania sú znepokojení budovaním nových hraníc v Európe, či už fyzických, alebo sociálnych, alebo v našich hlavách. Zároveň vypovedajú o tom, že dialóg s ostatnými ľuďmi je jediným spôsobom, ako môžeme dospieť k záveru, že rozmanitosť nás posilňuje. Musíme požadovať viac Európy a viac sociálnej spravodlivosti.“

V súvislosti so svojou fotografiou Milada Kotorová uviedla: „Moje fotografie odzrkadľujú hranice mieru, slobody, vyspelej technológie, prírody a kultúry. Každý z týchto pojmov má v našej predstavivosti a v reálnom živote na tomto kontinente svoje vlastné hranice. Vo veku komunikačnej technológie alebo vďaka komunikačnej technológii sa tieto pojmy prirodzeným spôsobom rozptyľujú v atmosfére.“

Víťazmi tohto ročníka súťaže sú:
1. cena: Antonella Candiago (20 rokov, San Giustina, Taliansko)
2. cena: Bernardina Ćerlek (33 rokov, Metković, Chorvátsko)
3. cena: Milada Kotorová (58 rokov, Kežmarok, Slovensko)
Cena verejnosti: Manuel Delgado (25 rokov, Cartaya, Španielsko)

Víťazné snímky si môžete pozrieť na internetovej stránke tejto fotografickej súťaže.

 

Top