22 March 2017
Moja Európa, moje práva: fotografická súťaž organizovaná skupinou SES v Európskom výbore regiónov

Moja Európa, moje práva: fotografická súťaž organizovaná skupinou SES v Európskom výbore regiónov

Nedávne udalosti ukázali, že nič, ani naše najzákladnejšie práva, nemôžeme považovať za samozrejmé. V uplynulých mesiacoch sa v krajinách EÚ i mimo nej odohrali prípady zneužívania moci, násilia a útokov na základné ľudské práva, ktoré ohrozujú základné európske hodnoty.

Čo sú naše základné práva? Stojí za to o ne bojovať? Musíme sa vzdať niektorých práv, aby sme si iné mohli zachovať? Sú niektoré práva len pre vyvolených a nie pre všetkých? Postavte sa teda za svoje práva, vezmite do ruky fotoaparát a začnite fotiť!

Európska fotografická súťaž „Moja Európa, moje práva“ je výzvou pre amatérskych aj profesionálnych fotografov, aby na fotografiách zachytili svoje poňatie tejto veľmi aktuálnej témy. Účastníci môžu čerpať nápady a inšpiráciu na internetovej stránke súťaže.

Súťaž potrvá do 30. júna 2017 a zapojiť sa do nej môžu všetci obyvatelia EÚ vo veku od 18 rokov.

Máte možnosť vyhrať fotografické vybavenie podľa svojho výberu v hodnote až do 2 000 EUR, ako aj trojdňový kultúrny výlet do Bruselu pre dve osoby.

Tri najlepšie fotografie vyberie porota zložená z členov skupiny Strany európskych socialistov (SES) v Európskom výbore regiónov (VR), ktorý zastupuje miestne a regionálne samosprávy z celej EÚ, a z odborníkov zo sveta fotografie. Verejnosť bude mať v septembri 2017 možnosť vybrať štvrtého výhercu prostredníctvom on-line hlasovania na stránke skupiny na Facebooku.

Výhercovia budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční v poslednom štvrťroku 2017 v Bruseli.

Viac informácií o súťaži a propagačný materiál nájdete na internetovej stránke súťaže.

Víťazné fotografie z predchádzajúcich ročníkov sa nachádzajú na flickrovom účte skupiny SES Výboru regiónov.

Kontaktné osoby:

Samy Benomran
Samy.benomran@cor.europa.eu 
+32 2 282 2237

Katja Turck
Katja.turck@cor.europa.eu 
+32 2 282 2169

Top