22 March 2017
Má Evropa, má práva: fotografická soutěž pořádaná skupinou SES v Evropském výboru regionů

Má Evropa, má práva: fotografická soutěž pořádaná skupinou SES v Evropském výboru regionů

Má Evropa, má práva: fotografická soutěž pořádaná skupinou SES v Evropském výboru regionů 

Nedávné události svědčí o tom, že nic nelze považovat za samozřejmé, dokonce ani naše základní práva. V posledních měsících docházelo v zemích EU i mimo ni ke zneužívání moci, k násilí a útokům na základní lidská práva, což ohrozilo základní evropské hodnoty. 

Jaká jsou naše základní práva? Stojí za to je hájit? Musíme se vzdát určitých práv, abychom si zachovali jiná práva? Platí určitá práva pouze pro omezenou skupinu a nikoli pro všechny? Začněte tedy svá práva hájit, chopte se fotoaparátu a začněte fotit! 

Evropská fotografická soutěž „Má Evropa, má práva“ vyzývá amatérské i profesionální fotografy, aby prostřednictvím fotografie zachytili své pojetí tohoto velmi aktuálního tématu. Na internetových stránkách soutěže naleznete „inspirativní cloud“, kde se účastníci mohou inspirovat některými nápady.

Soutěž probíhá do 30. června 2017 a zúčastnit se jí mohou osoby starší 18 let s trvalým pobytem v EU. 

Jedná se o jedinečnou příležitost vyhrát fotografické vybavení vaší volby v hodnotě až 2 000 EUR a třídenní kulturní cestu do Bruselu pro dvě osoby.

Porota složená ze členů skupiny Strany evropských socialistů (SES) v Evropském výboru regionů (VR) zastupujících místní a regionální orgány z celé EU a profesionálů v oboru fotografie vybere tři nejlepší fotografie. V září bude mít veřejnost prostřednictvím internetového hlasování na naší stránce na Facebooku možnost vybrat čtvrtého vítěze. 

Vítězové budou vyhlášeni během slavnostního předání cen, na něž budou pozváni a které se uskuteční v Bruselu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017.

Další informace o soutěži a propagační materiály najdete na internetových stránkách soutěže.

Vítězné fotografie z předchozích ročníků soutěže jsou k dispozici na účtu Flickr skupiny SES ve VR.

Kontaktní osoby: 

Samy Benomran 
Samy.benomran@cor.europa.eu 
+32 2 282 22 37

Katja Turck
Katja.turck@cor.europa.eu 
+32 2 282 21 69

Top