19 March 2018
„Moje społeczne miasto”: konkurs fotograficzny Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów

„Moje społeczne miasto”: konkurs fotograficzny Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów

Miasta w całej Europie – zarówno na obszarach miejskich, jak i na obszarach wiejskich – stają przed problemem coraz poważniejszych nierówności społecznych, czy to w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkań czy zatrudnienia, czy to warunków pracy i integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

W jaki sposób można zagwarantować, że każdy będzie się czuł częścią miasta?  Jak „społeczne” jest Twoje miasto i co można zrobić, żeby było miejscem bardziej otwartym?  

Europejski konkurs fotograficzny „Moje społeczne miasto” adresowany jest zarówno do amatorów, jak i do profesjonalistów. Zaprasza się ich w nim do uchwycenia w pracach projektów społecznych i/lub relacji społecznych w ich miastach. Aby zaproponować uczestnikom jakieś pomysły, stronie Grupy PES zamieszczono „chmurę inspiracji”. 

Konkurs trwa do 30 czerwca 2018 r. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy UE, którzy ukończyli 18 lat. 

Jest to okazja, by wygrać wybrany przez siebie sprzęt fotograficzny o wartości do 1500 EUR, a także trzydniową wycieczkę kulturalną do Brukseli dla dwóch osób.

Jury, złożone z członków Grupy Partii Europejskich Socjalistów (PES) w Europejskim Komitecie Regionów (KR) reprezentujących władze lokalne i regionalne w UE oraz z przedstawicieli środowisk fotografów zawodowych, wybierze trzy najlepsze zdjęcia

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Brukseli między październikiem a grudniem 2018 r.

Konkurs jest organizowany we współpracy z SOLIDAR​, europejską siecią organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz poprawy sprawiedliwości społecznej w Europie i na świecie.

Więcej informacji dotyczących konkursu i materiały promocyjne znajdują się na stronie Grupy PES.

 

Kontakt: 

Samy Benomran 

Samy.benomran@cor.europa.eu

+32 2 282 22 37

 

Katja Turck

Katja.turck@cor.europa.eu

+32 2 282 21 69

Top