19 March 2018
“Mana sociālā pilsēta” — fotokonkurss, ko rīko PSE grupa Eiropas Reģionu komitejā

“Mana sociālā pilsēta” — fotokonkurss, ko rīko PSE grupa Eiropas Reģionu komitejā

Lielas un mazas pilsētas visā Eiropā — gan pilsētu, gan lauku teritorijās — arvien vairāk saskaras ar asu sociālo nevienlīdzību; tas attiecas uz piekļuvi veselības aprūpei, izglītībai, mājokļiem un nodarbinātībai, darba apstākļiem un nelabvēlīgos apstākļos esošu personu integrāciju sabiedrībā.

Kā varam nodrošināt, lai ikviens pilsētā justos iekļauts?  Cik “sociāla” ir jūsu pilsēta, un ko varētu darīt, lai tā kļūtu iekļaujošāka?  

Eiropas fotokonkursā “Mana sociālā pilsētā” var piedalīties gan fotoamatieri, gan profesionāli fotogrāfi, lai fotogrāfijās atspoguļotu sociālus projektos un/vai sociālas attiecības savās pilsētās. Lai dalībnieki varētu smelties idejas, dažus materiālus var apskatīt “iedvesmas mākonī” PSE grupas tīmekļa vietnē

Konkurss norisināsies līdz 2018. gada 30. jūnijam, un tajā var piedalīties ikviens ES pastāvīgais iedzīvotājs, kas sasniedzis 18 gadu vecumu. 

Šī ir iespēja iegūt jūsu izvēlētu fotoaparatūru vērtībā līdz 1 500 EUR, kā arī trīs dienu kultūras braucienu uz Briseli divām personām.

Trīs labākās fotogrāfijas izvēlēsies žūrija, kuras sastāvā iekļauti gan Eiropas Reģionu komitejas (RK) Eiropas Sociālistu partijas (PSE) grupas locekļi, kas pārstāv ES vietējās un reģionālās pašvaldības, gan fotopasaules profesionāļi. 

Uzvarētājus aicinās uz apbalvošanas ceremoniju, kas notiks laikā no 2018. gada oktobra līdz decembrim Briselē.

Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar SOLIDAR, Eiropas Pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklu, kas veicina sociālo taisnīgumu Eiropā un visā pasaulē.

Sīkāka informācija par konkursu un reklāmas materiāli ir pieejami grupas PSE grupas tīmekļa vietnē​.

 

Kontaktpersonas: 

Samy Benomran 

Samy.benomran@cor.europa.eu

+32 2 282 22 37

 

Katja Turck

Katja.turck@cor.europa.eu

+32 2 282 21 69

Top