19 March 2018
„Moje sociální město“: fotografická soutěž pořádaná skupinou SES v Evropském výboru regionů

„Moje sociální město“: fotografická soutěž pořádaná skupinou SES v Evropském výboru regionů

Mála i velká města v celé Evropě – ta, jež se nacházejí v blízkosti dalších měst, i ta, která jsou obklopena venkovskými oblastmi – se stále více potýkají s problémem výrazné sociální nerovnosti, ať již pokud jde o přístup ke zdravotní péči, vzdělávání, bydlení nebo zaměstnání a o pracovní podmínky, nebo o začlenění znevýhodněných osob do společnosti.

Jak můžeme zajistit, aby se součástí města cítili všichni? Jak „sociální“ je Vaše město a jak by z něj bylo možné udělat místo, které více podporuje začlenění? 

Evropská fotografická soutěž „Moje sociální město“ vyzývá amatérské i profesionální fotografy, aby prostřednictvím fotografie zachytili sociální projekty nebo sociální vztahy ve svém městě. Na internetových stránkách skupiny SES​ naleznou účastníci „inspirativní cloud“, který by jim mohl vnuknout nápady či myšlenky. 

Soutěž probíhá do 30. června 2018 a zúčastnit se jí mohou osoby starší 18 let s trvalým pobytem v EU. 

Jedná se o jedinečnou příležitost vyhrát fotografické vybavení dle vaší volby v hodnotě až 1 500 EUR a třídenní kulturní cestu do Bruselu pro dvě osoby.

Porota složená ze členů skupiny Strany evropských socialistů (SES) v Evropském výboru regionů (VR) zastupujících místní a regionální orgány z celé EU a profesionálů v oboru fotografie vybere tři nejlepší snímky

Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen, jež se uskuteční koncem roku 2018 (říjen až prosinec) v Bruselu.

Soutěž je pořádána ve spolupráci se sítí SOLIDAR, evropskou sítí sdružující organizace občanské společnosti, jež usiluje o větší sociální spravedlnost v Evropě i na celém světě.

Další informace o soutěži a propagační materiály naleznete na internetových stránkách skupiny SES.

 

Kontakty: 

Samy Benomran 

Samy.benomran@cor.europa.eu

+32 2 282 22 37

 

Katja Turck

Katja.turck@cor.europa.eu

+32 2 282 21 69

Top